И- Кадастър

Публичен достъп до данните и получаването на услуги от кадастъра и имотния регистър през Интернет.

 

Страница : http://icadastre.bg/

{START_COUNTER}