Легални посредници за наемане на работа

СПИСЪК

на  регистрираните към 01.03.2009 г. посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа .

За справки Агенция по Заетоста 

Page: http://www.az.government.bg/Exchanges/List1.htm

{START_COUNTER}