Геодез.факултет- инфо. за преподавателите

         В сайта ще намерите инфо.за факултетити и департаменти,  емайли, телефони, кабинетети  на преподавателите и  управлението на университета, следипломно обу4ение, у4ебни материали, издания на УАСГ,  електрони каталози, годишник на УАСГ, такси за обу4ение, академични справки

 

Home page: http://www.uacg.bg/UACEG_site/index-bg.html

{START_COUNTER}